Xem tác phẩm ở chức năng "XEM TRƯỚC" bị mờ có ảnh hưởng tới chất lượng in ra không?

TRẢ LỜI:

Khi bạn xem lại tác phẩm ở chức năng "XEM TRƯỚC" của phần mềm bị mờ thì bạn yên tâm sẽ KHÔNG ảnh hưởng tới chất lượng in thành phẩm của tác phẩm bạn làm. 

Chức năng Xem Trước giúp bạn xem lại bố cục tổng quan của các trang trong tác phẩm của bạn khi thành cuốn sẽ như thế nào chứ không phải là chất lượng file thật để in ra khi đặt hàng.

Chất lượng in ra sẽ phụ thuộc vào chất lượng hình ảnh bạn chèn vào và các clip art (hình ảnh trang trí) trong tác phẩm của bạn. Nếu chất lượng không đủ hệ thống phần mềm sẽ báo cho bạn biết (xem chi tiết báo lỗi chất lượng ảnh tại đây)