Tôi đặt hàng không được hệ thống cứ báo lỗi ?

TRẢ LỜI:

Thứ 1: Bạn kiểm tra lại thông tin trên tài khoản của bạn đã điền đủ các thông tin ở các mục hay chưa trong phần “Xem Tài Khoản Của Tôi”.

Thứ 2: Phần Tỉnh/TP, Quận bạn nên chọn chính xác bằng cách chọn các options mà hệ thống đưa ra

 Đối với khu vực Quận 1 thì hãy chọn 1 quận khác Quận 1 sau đó bạn hãy chọn lại Quận 1. Vì Quận 1 là quận mặc định là None set nên bạn phải chọn quận khác và chọn lại Quận 1 mới chính xác.

Thứ 3: Mã vùng là mã bưu chính (Zip Post code) .

Ví dụ: Ở Thành phố Hồ Chí Mình thì sẽ có mã vùng là 70000 

Lưu ý:  Có rất nhiều trường hợp nhầm lẫn cho rằng  mã post code quê hương mình là 084, +84. Đây là mã vùng điện thoại không phải mã bưu chính            

Đây là một mẫu thông tin điền chính xác:

(Bấm chuột phải => chọn "Mở hình ảnh trong thẻ mới" để phóng to hình ảnh)

post code 1.png

(ACBook phiên bản V2 - old version) app.artclick.vn/html5

tai khoan cua toi artclick v3.png

(ACBook phiên bản V3 - new version) app.artclick.vn