Tôi có mã voucher giảm giá thì làm sao sử dụng trên ACbook?

TRẢ LỜI:

Sau khi bạn hoàn thành dự án thiết kế của mình bạn tiến hành Đặt Hàng cho ArtClick trực tiếp trên phần mềm thiết kế có nút “Đặt Hàng”. Sau đó bạn chọn “Nhập mã khuyễn mãi” như hình sau

mã voucher.png