Combo Photobook Mở phẳng (Vuông) & Ép gỗ

Photobook Mở Phẳng Bìa Hình (Vuông)

Giá từ 470,000

Product original price
Options with discount
Final price with discount
Final Price:
Customize your product
Chọn tùy chọn của bạn
Mẹo: 2 trang bằng 1 tờ. Bạn có thể thêm trang khi thiết kế
from
Tiếp theo
Select your product
Chọn tùy chọn của bạn
Please choose all the options of product {{0}} before create project
Mô tả
Trống
Configuration
pages
Minimum quantity
Please select fields
NOTE: extra pages price not included in grand total
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}

Mô tả

Combo bao gồm:

 • 1 Photobook mở phẳng, bìa hình (bìa cứng/ bìa mềm)
  Kích thước: 20x20cm, 25x25cm, 30x30cm
 • 1 Ép gỗ để bàn, kích thước mặc định 21x15cm (size đứng/ngang)

Sử dụng phần mềm thiết kế online miễn phí của Artclick để thiết kế một cách dễ dàng với nhiều lựa chọn: mẫu thiết kế, font chữ, trang trí, hình nền, bố cục,..

 • Hướng dẫn tự thiết kế photobook xem tại đây.
 • Hướng dẫn tự thiết kế ép gỗ xem tại đây.
 • Dịch vụ thiết kế photobook xem tại đây.

Thông tin bổ sung

Trọng lượng N/A

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Ảnh Ép Gỗ để bàn (Ngang)

88,000

Product original price
Options with discount
Final price with discount
Final Price:
Customize your product
Chọn tùy chọn của bạn
Mẹo: 2 trang bằng 1 tờ. Bạn có thể thêm trang khi thiết kế
from
Tiếp theo
Select your product
Chọn tùy chọn của bạn
Please choose all the options of product {{0}} before create project
Mô tả
Trống
Configuration
pages
Minimum quantity
Please select fields
NOTE: extra pages price not included in grand total

Mô tả

Combo bao gồm:

 • 1 Photobook mở phẳng, bìa hình (bìa cứng/ bìa mềm)
  Kích thước: 20x20cm, 25x25cm, 30x30cm
 • 1 Ép gỗ để bàn, kích thước mặc định 21x15cm (size đứng/ngang)

Sử dụng phần mềm thiết kế online miễn phí của Artclick để thiết kế một cách dễ dàng với nhiều lựa chọn: mẫu thiết kế, font chữ, trang trí, hình nền, bố cục,..

 • Hướng dẫn tự thiết kế photobook xem tại đây.
 • Hướng dẫn tự thiết kế ép gỗ xem tại đây.
 • Dịch vụ thiết kế photobook xem tại đây.

Thông tin bổ sung

Trọng lượng N/A

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Ảnh Ép Gỗ để bàn (Đứng)

88,000

Product original price
Options with discount
Final price with discount
Final Price:
Customize your product
Chọn tùy chọn của bạn
Mẹo: 2 trang bằng 1 tờ. Bạn có thể thêm trang khi thiết kế
from
Tiếp theo
Select your product
Chọn tùy chọn của bạn
Please choose all the options of product {{0}} before create project
Mô tả
Trống
Configuration
pages
Minimum quantity
Please select fields
NOTE: extra pages price not included in grand total

Mô tả

Combo bao gồm:

 • 1 Photobook mở phẳng, bìa hình (bìa cứng/ bìa mềm)
  Kích thước: 20x20cm, 25x25cm, 30x30cm
 • 1 Ép gỗ để bàn, kích thước mặc định 21x15cm (size đứng/ngang)

Sử dụng phần mềm thiết kế online miễn phí của Artclick để thiết kế một cách dễ dàng với nhiều lựa chọn: mẫu thiết kế, font chữ, trang trí, hình nền, bố cục,..

 • Hướng dẫn tự thiết kế photobook xem tại đây.
 • Hướng dẫn tự thiết kế ép gỗ xem tại đây.
 • Dịch vụ thiết kế photobook xem tại đây.

Thông tin bổ sung

Trọng lượng N/A

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Product original price
Options with discount
Final price with discount

Mô tả

Combo bao gồm:

 • 1 Photobook mở phẳng, bìa hình (bìa cứng/ bìa mềm)
  Kích thước: 20x20cm, 25x25cm, 30x30cm
 • 1 Ép gỗ để bàn, kích thước mặc định 21x15cm (size đứng/ngang)

Sử dụng phần mềm thiết kế online miễn phí của Artclick để thiết kế một cách dễ dàng với nhiều lựa chọn: mẫu thiết kế, font chữ, trang trí, hình nền, bố cục,..

 • Hướng dẫn tự thiết kế photobook xem tại đây.
 • Hướng dẫn tự thiết kế ép gỗ xem tại đây.
 • Dịch vụ thiết kế photobook xem tại đây.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.