Muốn thay đổi mật khẩu tài khoản như thế nào?

TRẢ LỜI:

Cách 1:

Bạn chỉ cần chọn “Quên mật khẩu của bạn?” để tiến hành thực hiện tạo mật khẩu mới.

Cách 2:

Làm theo 3 bước dưới đây

screenshot_1606204941.png

Chọn biểu tượng góc phải màn hình

screenshot_1606204976.png

Chọn "Xem tài khoản của tôi"

screenshot_1606205021.png

Thay đổi mật khẩu là xong.