Các mẫu khung gỗ - cho bạn nhiều sự lựa chọn màu sắc, kích thước viền khung ảnh phù hợp với mục đích trang trí khung ảnh của mình.

Khung gỗ giật 3 cấp

Khung gỗ giật 3 cấp