Giấy Couche

Giấy Couche là loại giấy thông dụng trong in ấn offset. Giấy có bề mặt láng, độ trắng cao độ bám mực tốt cho màu sắc rực rỡ và giá thành kinh tế nên là sự lựa chọn của phần lớn các ấn phẩm. Giấy được cán một lớp màng bóng hoặc mờ.

Lọc theo