Lịch tường lò xo trên là loại lịch tường truyền thống được in một mặt trên giấy Couche 250gsm. 

Có 2 loại:

  • 7 tờ một mặt gồm 1 trang bìa và 6 trang lịch với 2 tháng lịch trên mỗi trang. Giá: 250.000đ (*)
  • 13 tờ một mặt gồm 1 trang bìa và 12 trang lịch với mỗi tháng trên một trang. Giá: 356.500đ (*)

(*) Giá đã bao gồm VAT - Giá chưa bao gồm phí thiết kế và phí vận chuyển

Bạn có thể chọn một trong các mẫu có sẵn dưới đây để bắt đầu thiết kế cuốn lịch riêng cho mình.

Chọn mẫu thiết kế và đặt hàng

Pig's Year Calendar (LT13D2)

The Golden Family (LT12D2)

Grey Pattern (LT11D2)

Flowers (LT10D2)

Fruits (LT09D2)

Colorful Watercolor (LT08D2)

LT-7Tờ-30x45-Mẫu 03

LT-7Tờ-30x45-Mẫu 01

LT-7Tờ-30x45-Mẫu 02

LT-13Tờ-30x45-Mẫu 07

LT-13Tờ-30x45-Mẫu 06

LT-13Tờ-30x45-Mẫu 05

LT-13Tờ-30x45-Mẫu 04

LT-13Tờ-30x45-Mẫu 03

LT-13Tờ-30x45-Mẫu 02