Lịch tường 1 tờ

Kích thước: 40x60cm

Với nhiều loại mẫu thiết kế template cho bạn nhiều sự chọn lựa cho chiếc lịch tường trong nhà bạn

Giá: 171.000đ 

(*) Giá đã bao gồm VAT - Giá chưa bao gồm phí thiết kế và phí vận chuyển

Chọn mẫu thiết kế và đặt hàng

Only You (LT2TD10)

Smiles Ahead (LT2TD09)

OrbitArt (LT2TD08)

Chalktober (LT2TD07)

Shining Light (LT2TD06)

Triangle Pattern (LT2TD05)

Red Pattern (LT2TD04)

Green Pattern (LT2TD03)

Love and Life (LT2TD02)

Grey Motifs (LT2TD01)