Làm thế nào để đăng ký tài khoản trong thiết kế phần mềm ACbook?

TRẢ LỜI:

Cách 1: Bạn muốn tự thiết kế Photobook không cần các mẫu có sãn. Bạn vào thẳng trực tiếp thiết kế 

Bước 1: Vào link: https://app.artclick.vn/html5

Bước 2: Click vào Đăng ký thành viên mới

question1.png

Cách 2: Sau khi bạn chọn được các mẫu template trên website artclick.vn. Bạn tiến hành thực hiện thiết kế dự án của mình trong phần mềm thiết kê ACBook và muốn đăng nhập/đăng ký tài khoản.

Bạn chọn phần Đăng Nhập sau đó chọn Đăng ký tài khoản “Đăng Ký Thành Viên Mới

cách 2 question1.png