Hướng dẫn thanh toán đơn hàng bằng thẻ tín dụng/ thẻ ATM qua Ngân Lượng trên phần mềm thiết kế ACBook

Bước 1: Tạo Yêu cầu Thanh toán bằng thẻ thanh toán Quốc tế qua Ngân Lượng

1.1: Tại website của Merchant, bạn có thể lựa chọn thanh toán bằng thẻ thanh toán Quốc tế qua Ngân Lượng/ thẻ thanh toán nội địa. Tại đây nếu bạn chọn hình thức thẻ thanh toán Quốc tế (Visa, Master Card, JCB)

thanh toan trực tuyến.png

1.2: - Sau đó, bạn chọn lựa logo của thẻ thanh toán Quốc tế để thanh toán. VD: Visa

2.jpg

- Tại màn hình tiếp theo, người dùng nhập thông tin liên hệ (Họ và tên, Địa chỉ Email, Số di động, Địa chỉ, Mã bảo mật) và xác nhận thông tin đơn hàng. Nhấn Tiếp tục

3.jpg

1.3:  Sau đó, Ngân Lượng sẽ tạo đơn hàng với thông tin người dùng đã chọn, và hiển thị màn hình nhập thông tin thẻ thanh toán. Nhấn Tiếp tục:

4.jpg

1.4: - Hiển thị màn hình xác nhận thanh toán dành cho thẻ visa 3D Secure. Nhấn Xác nhận thanh toán:

5.jpg

  • Hiển thị màn hình người dùng muốn trả mã xác thực về email hay tin nhắn điện thoại:

6.jpg

  • Nhập thông tin OTP trả về tin nhắn điện thoại:

7.jpg

Bước 2: Merchant trả dịch vụ cho khách hàng.

8.jpg

Bước 3: Bạn nhận được email đã thanh toán thành công từ Ngân lượng.vn

Bước 4: Vui lòng liên hệ Hotline 0938.511.768 để thông báo cho Artclick biết khi bạn đã hoàn tất việc thanh toán đơn hàng qua Ngân lượng. Hoặc forward email thanh toán thành công từ Ngân lượng.vn qua email artclick@artclick.vn của Artclick 

Bước 5: Artclick xác nhận và tiến hành sản xuất đơn hàng của bạn trong 3-4 ngày làm việc

Xem thêm: Hướng dẫn thanh toán và thông tin thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng