Hướng dẫn thanh toán bằng Paypal

Thanh toán PayPal trên phần mềm thiết kế Online ACBook

Để thanh toán bằng Paypal, bạn phải chọn hình thức là tiền tệ là USD. Bạn chỉ cần vào trang HOME để chuyển từ VND sang USD như hình bên dưới

paypal 1.PNG

Nếu bạn đã thêm vào giỏ hàng nhưng vẫn còn ở chế độ tiền tệ là VND muốn chuyển sang USD thì bạn quay lại trang Home như hình bên trên hoặc chọn Nút "Thêm sản phẩm" để quay lại lại trang Home

paypal 2.PNG

Nút "Thêm sản phẩm" ở trang giỏ hàng

paypal 3.PNG

Nút "Thêm sản phẩm" ở trang Đặt Hàng

Sau khi tiến hành xong chuyển đổi sang USD bạn đã có thể chọn hình thức thành toán bằng PAYPAL qua phần mềm thiết kế ACBook rồi!

paypal 4.PNG

Xem thêm: Hướng dẫn thanh toán bằng ATM/ Thẻ tín dụng qua Ngân lượng trên phần mềm thiết kế ACBOOK

Lưu ý: Do paypal thanh toán bằng ngoại tệ nên có sự chênh lệch về tỉ giá nên sẽ bị tính phí cao hơn sao với giá sản phẩm theo quy định của paypal