Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Bước 1: Truy cập phần mềm

Có nhiều cách để truy cập vào phần mềm tự thiết kế:

  • Cách 1: Truy cập trực tiếp qua đường dẫn: https://app.artclick.vn/ hoặc Click vào nút "Bắt đầu thiết kế" ở trang chủ sau đó chọn sản phẩm cần thiết kế, mẫu thiết kế có sẵn (hoặc bỏ qua). 

 Home page.PNG   

  Chon size + sp.PNG

  • Cách 2:Truy cập từ các mẫu có sẵn trên website tại các trang sản phẩm chọn kích thước rồi nhấn nút "Thiết kế và đặt hàng"

   

1.PNG

Click vào mẫu để xem và nếu bạn muốn bắt đầu thiết kế với mẫu đó thì chọn loại/ kích thước và click vào "Thiết kế và đặt hàng" để truy cập vào phần mềm bắt đầu thiết kế. 

chon size va loai pb.PNG

chon size va loai pb 1.PNG

Bước 2: Đăng ký tài khoản 

Bạn đăng ký bằng email cá nhân hoặc có thể click "Đăng nhập/Đăng ký sau" để bắt đầu thiết kế trước.

dang ky account acbook.PNG

Bước 3: Tạo tác phẩm và bắt đầu thiết kế

dat ten tac pham.PNG