Có cần phải vào email kích hoạt tài khoản hay không?

TRẢ LỜI:

Bạn không cần kích hoạt tài khoản trong email. Chỉ cần bạn đăng ký xong là có thể dùng và thiết kế liền ngay lập tức.