Thiệp cá nhân

Thể hiện tình cảm của bản thân với bạn vè gia đình bằng cách tạo ra những tấm thiệp chúc mừng - hoàn toàn trực tuyến và miễn phí tại Artclick. Chúng tôi có các thiết kế cho bạn lựa chọn, theo từng chủ đề. Từ các ngày lễ đến sinh nhật, thiệp đám cưới, thiệp cảm ơn,.. Bạn có thể dễ dàng tạo những tấm thiệp theo ý muốn vào bất cứ dịp nào bạn cần - cá nhân hóa và tạo nên sự khác biệt.

Thiết kế thiệp theo kích thước có sẵn:

10x13 (size Đứng) - Không gấp - tại đây

15x15 (size Vuông) - Không gấp - tại đây

21x15 (size Đứng) - Không gấp - tại đây

21x15 (size Ngang) - Không gấp - tại đây

13x18 (size Đứng) - Gấp đôi - tại đây

37.5x15 (Size Vuông) - Gấp ba - tại đây

35.5x18 (Size Ngang): Gấp ba - tại đây