Thiệp cá nhân

Thể hiện tình cảm của bản thân với bạn vè gia đình bằng cách tạo ra những tấm thiệp chúc mừng - hoàn toàn trực tuyến và miễn phí tại Artclick. Chúng tôi có các thiết kế cho bạn lựa chọn, theo từng chủ đề. Từ các ngày lễ đến sinh nhật, thiệp đám cưới, thiệp cảm ơn,.. Bạn có thể dễ dàng tạo những tấm thiệp theo ý muốn vào bất cứ dịp nào bạn cần - cá nhân hóa và tạo nên sự khác biệt.

Thiết kế thiệp theo kích thước có sẵn:

10x13cm (size Đứng) - Không gấp - tại đây

15x15cm (size Vuông) - Không gấp - tại đây

21x15cm (size Đứng) - Không gấp - tại đây

21x15cm (size Ngang) - Không gấp - tại đây

13x18cm (size Đứng) - Gấp đôi (kích thước mở 26x18cm) - tại đây

15x15cm (Size Vuông) - Gấp ba (kích thước mở 37.5x15cm) - tại đây

12x18cm (Size Ngang): Gấp ba (kích thước mở 35.5x18cm) - tại đây