Cách nhập tiền trong tài khoản ACbook

Bước 1: Đăng nhập tài khoản và click vào mục 0đ như hình bên dưới

credit.png

Bước 2 -3: Nhập mã code credit bạn vào và hoàn tất thao tác

credit 1.png

Bước 4: Bạn có thể sử dụng tiền CREDIT trong tài khoản của mình khi chọn Hình thức thanh toán " Trả bằng tiền trong tài khoản ACBOOK" tại mục THANH TOÁN.

credit 2.png

Lưu ý: Số tiền credit trong tài khoản của bạn phải bằng hoặc lớn hơn giá trị đơn hàng bạn đặt