ArtClick có giao hàng tại nơi không?

TRẢ LỜI:

ArtClick có dịch vụ giao hàng tận nơi. Chỉ cần bạn thực hiện Đặt hàng và chọn Phương Thức Giao Hàng TẠI NHÀ. Và chọn dịch vụ giao hàng nhanh hay chậm và tiến hành các bước còn lại để hoàn tất đặt hàng là xong.

shipment.png