Các mẫu khung ảnh ép gỗ vuông cho phép bạn thỏa sức sáng tạo và thiết kế theo ý mình. 

Click vào mẫu bạn thích để xem, chọn kích thước & loại sản phẩm để Thiết kế và Đặt hàng

Chọn mẫu thiết kế và đặt hàng

Apollo (PTB19V)

Batrosly (PTB20V)

Lily Lop (PTB21V)

Live Laugh Love (PTB22V)

Ampersand (PTB24V)

Dream Bells (PTB23V)

styleboard (PTB25V)

Giraffe (MP18V)

Sunny (MP17V)

Little Dog (MP16V)

Rabbit (MP15V)

Animals (MP14V)

Little Cat (MP13V)

Rainbow (MP12V)

Dolphin (MP11V)

Blue Superman (MP10V)

Purple Superman (MP09V)

Yellow Superman (MP08V)

Red Superman (MP07V)

Superman (MP06V)

Newdock (PTB13V)

Feel the love family (PTB12V)

Onesie Shape (PTB11V)

Mayberry Pinterest Board (PTB10V)

Home Belongs (PTB09V)

Happy Together (PTB08V)

Emblatic Portrait (PTB07V)

Brotherhood (PTB06V)

Boxed Cube Creator Kit (PTB05V)

Love (PTB04V)

Friend (PTB03V)

Family (PTB02V)

Baby (PTB01V)