Các mẫu khung ảnh ép gỗ ngang cho phép bạn thỏa sức sáng tạo và thiết kế theo ý mình. 

Click vào mẫu bạn thích để xem, chọn kích thước & loại sản phẩm để Thiết kế và Đặt hàng

Chọn mẫu thiết kế và đặt hàng

Swade Senior (PTB29N)

Leximatic (PTB30N)

Mother’s Day (PTB31N)

Mom Maternity (PTB32N)

Boudoir Lace (PTB33N)

Circle Blend (PTB34N)

Enthral (PTB35N)

Studio Elite (PTB36N)

Youforever (PTB37N)

Woodstar (PTB38N)

Love You Mom Word Wall Art (PTB25N)

Sisters Wall Art (PTB26N)

To Our Mother (PTB27N)

Circle Delight (PTB28N)

Snow Flakes (PTB24N)

Santa Sleigh Shape (PTB23N)

Happy Cake Smash-GIRL (PTB22N)

Happy Cake Smash-BOY (PTB21N)

Choco Cake Smash-girl (PTB19N)

Choco Cake Smash-boy (PTB18N)

Moyberry (PTB17N)

Love Is Family (PTB16N)

Davenix (PTB15N)

Color Joy Cake Smash (PTB20N)

Mulberry (PTB14N)

Lovematic (PTB13N)

Joy Maternity (PTB12N)

Honey Buzz (PTB11N)

Family Blessing (PTB10N)

Dinosaur Shape Photo (PTB09N)

Delicious Frame (PTB08N)

Back To School (PTB07N)

Baby Gage (PTB06N)

A Precious Gift (PTB05N)

Love (PTB04N)

Friend (PTB03N)

Family (PTB02N)

Baby (PTB01N)