Các mẫu khung ảnh ép gỗ đứng cho phép bạn thỏa sức sáng tạo và thiết kế theo ý mình. 

Click vào mẫu bạn thích để xem, chọn kích thước & loại sản phẩm để Thiết kế và Đặt hàng

Chọn mẫu thiết kế và đặt hàng

Senior Turf (PTB27D)

Iglatik (PTB28D)

Valentine Balloons (PTB29D)

Walsh Collage (PTB24D)

Camphill Collage (PTB25D)

Sisterhood Collage (PTB26D)

Bax Grunge (PTB23D)

Santa’s Train (PTB22D)

Santa Special Gift Christmas (PTB21D)

Christmas Stocking Shape (PTB20D)

Smell of the ending summer (PTB19D)

Cute Newborn Chalkboard (PTB18D)

Bubbles Cake Smash (PTB17D)

One layer birthday (PTB16D)

Always love you (PTB15D)

Wedding Cake (PTB14D)

Penelope Cake Smash (PTB13D)

Party Hat Shape (PTB12D)

Keegan (PTB11D)

Hot Air Balloon Shape (PTB10D)

Home Heart (PTB09D)

Enigma (PTB08D)

Drizzly Day (PTB07D)

Coming Soon Maternity Word (PTB06D)

Christmas Stocking Shape (PTB05D)

Balloon Shape (PTB04D)

Amberice (PTB03D)

Friend (PTB02D)

Hello Baby (PTB01D)