Photo Cube (Khối ảnh lập phương) là một vật trang trí xinh xắn được tạo nên từ những bức ảnh hay chữ cái trang trí để trang trí hoặc làm quà tặng đầy ý nghĩa.

Bạn có thể sáng tạo từ sự kết hợp của nhiều khối lớn nhỏ để tạo thành một câu từ bằng hình ảnh độc đáo. 

Bắt đầu thiết kế các mặt photo cube bằng cách click vào link mẫu thiết kế online của chúng tôi.

 

   

Mẫu thiết kế Quà Tặng

We Are My Friend (Cubes_07)

Friend (Cubes_06)

Family Is Home (Cubes_05)

Family Is Forever (Cubes_04)

Love You (Cubes_03)

I'm All You (Cubes_02)

Only You (Cubes_01)

Mẫu 1

Mẫu 2