Để có được cuốn album zigzag nhỏ xinh này, bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 7 hình và thực hiện các bước sau:

Click vào một trong những mẫu bên dưới

Click vào mẫu để xem qua.

Click nút Thiết kế với mẫu này để bắt đầu thiết kế và đặt hàng.

Giá: 66.000vnđ 

(*) Giá đã bao gồm VAT - Chưa bao gồm phí thiết kế và phí vận chuyển

Chọn mẫu thiết kế và đặt hàng

Beautiful World (ZZ05LB)

Big Dream (ZZ04LB)

Life Is A Journey (ZZ03LB)

True Friends (ZZ02LB)

Color Your Life (ZZ01LB)

ZigZag Valentine - ZVA03

ZigZag Valentine - ZVA02

ZigZag Valentine - ZVA01

Zig Zag Sterling Accordion (SIM05V)