Để có được cuốn album zigzag nhỏ xinh này, bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 7 hình và thực hiện các bước sau:

Click vào một trong những mẫu bên dưới

Click vào mẫu để xem qua.

Click nút Thiết kế với mẫu này để bắt đầu thiết kế và đặt hàng.

Mẫu thiết kế Quà Tặng

Beautiful World (ZZ05LB)

Big Dream (ZZ04LB)

Life Is A Journey (ZZ03LB)

True Friends (ZZ02LB)

Color Your Life (ZZ01LB)

ZigZag Valentine - ZVA03

ZigZag Valentine - ZVA02

ZigZag Valentine - ZVA01

Zig Zag Sterling Accordion (SIM05V)